INTERACTIONES 2022
Membres d’Interactiones (Europa)

  PRESENTACIÓ PREMSA      VARIOS 

Dissabte 03 de setembre (12.00 h) Teatre Magatzem

Els dramaturgxs, directorxs i intèrprets del projecte «INTERACTIONES – Interaccions i pràctiques de l’escena contemporània de Sud», presenten a la premsa les implicacions i avenços del mateix com a representants de tots els països de la xarxa.

INTERACTIONES sintonitza les vocacions internacionals dels subjectes participants a través de la realització d’un programa estructurat i transversal d’activitats de taller i debat, per tal de desenvolupar nous processos de formació i producció internacionals.

INTERACTIONES posa en contacte a dramaturgxs, directorxs i intèrprets, considerats com a elements fonamentals de l’procés creatiu, per a la realització de dues produccions teatrals a la fi de el projecte i un arxiu en línia de la nova dramatúrgia europea i llatinoamericana.