DIJOUS 03 DE SETEMBRE (17.00 h) TEATRE EL MAGATZEM

Conversa: crear des de la batalla

Volem generar una conversa, amb persones de diferents àmbits de la creació artística o escènica. I que vagi més enllà de la ja poca visibilitat però moltes vegades exclusiva que tenen els creadors que estrenen o produeixen amb el suport de grans festivals. Una conversa oberta a tothom; espectadors, i altres creadors assistents al festival. Per fer una mica de diagnòstic de la cultura de base. La creació a Catalunya és extensíssima però la majoria de vegades, precària, amb una infradotació sistèmica tant a nivell econòmic com d’infraestructures. Volem conèixer-nos millor per projectar-nos cap aquest futur incert.


INSCRIU-T’HI